ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2


Knjigovodstveni servis

Od 1992 godine uspješno vodimo poslovne knjige poduzetnicima različitih djelatnosti bez obzira kako su registrirani ( d.d.,  d.o.o.,  obrtnici,  slobodna zanimanja, ...).

Cijena usluga je prilagođena cjeniku udruge hrvatskih računovođa, a ovisi o broju djelatnosti koje obavlja poduzetnik te o broju stavki koje se proknjiže za poduzetnika.

Popis djelatnosti za koje vodimo poslovne knjige:

 • trgovina
 • ugostiteljstvo
 • hotelijerstvo
 • proizvodnja,
 • usluge,
 • liječnici,
 • veterinari,
 • ...

Popis poslovnih knjiga koje vodimo pravnim osobama i fizičkim osobama koje poslovne knjige vode po zakonu o porezu na dobit

 • glavna knjiga,
 • knjiga ulaznih računa,
 • knjiga izlaznih računa,
 • obračun PDV_a,
 • salda konti kupaca,
 • salda konti dobavljača,
 • obračun plaće,
 • evidencija osnovnih sredstava (dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina) ,
 • evidencija sitnog inventara,
 • blagajnički izvještaj,
 • knjiga nadzora za uvoz i izvoz,
 • knjiga popisa (kontrola),
 • ...

Popis poslovnih knjiga koje vodimo fizičkim osobama koje poslovne knjige vode po zakonu o porezu na dohodak

 • knjiga primitaka i izdataka,
 • knjiga ulaznih računa,
 • knjiga izlaznih računa,
 • obračun PDV_a,
 • salda konti kupaca,
 • salda konti dobavljača,
 • obračun plaće,
 • popis dugotrajne imovine,
 • evidencija sitnog inventara,
 • blagajnički izvještaj,
 • knjiga nadzora za uvoz i izvoz,
 • knjiga popisa (kontrola),
 • ...

na vrh