ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Obračun komunalnih naknada

 •  evidencija korisnika komunalnih usluga - domaćinstva, poduzetnici i ustanove,
 • evidencija vodomjera - analiza po tipu vodomjera,
 • obračun naknade za vodu, naknade za zaštitu voda, naknade za korištenje voda, naknade za izgradnju vodovoda, ... , temeljem utvrđenog utroška vode,
 • obračun naknade za kanalizaciju, naknade za izgradnju kanalizacije temeljem utvrđenog utroška vode,
 • obračun naknade za koncesiju temeljem utvrđenog utroška vode,
 • obračun naknade za odvoz i zbrinjavanje smeća temeljem površine korisnog prostora,
 • utrošak vode obračunava se temeljem unesenih podataka o očitanom stanju vodomjera,
 •  za domaćinstva - automatski obračun utroška u stambenim zgradama prema broju članova kućanstva,
 • za domaćinstva - obračun predujmova i konačni obračun,
 • evidencija vodomjera - analiza po tipu vodomjera,
 • analiza po ulicama, mjesnim zajednicama, općinama, županijama,
 • analiza po pumpama,
 • liste zaduženja,
 • ispis računa
 • ispis uplatnica - platnih naloga,
 • za poduzetnike, automatski prijenos u salda konti i knjigu izlaznih računa,
 • evidencija ugovora za vodovodni priključak, ispis uplatnica za plaćanje na rate,
 • ...