ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Knjiga ulaznih računa

 • Knjiga ulaznih računa URA za poduzeća i obrtnike,
 • evidencije ulaznih računa,
 • knjige za R1 i R2 račune (za primljena dobra i usluge, predujmove, vlastitu potrošnju i izuzimanje),
 • knjige za uplate PDV_a pri uvozu dobara i usluga,
 • evidencija plaćanja računa,
 • obračun pretporeza,
 • obrada i automatski ispis platnih naloga,
 • priprema za automatsko plaćanje preko interneta,
 • kontiranje ulaznih računa i priprema za glavnu knjigu,
 • razni ispisi,
 • ...