ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Ugostiteljstvo <pos_ugo>

 • programski sustav za financijsko i materijalno poslovanje u ugostiteljstvu,
 • omogućava praćenje protoka robe u ugostiteljskom objektu od prijama do prodaje na kasama,
 • program je prilagođen za rad na samostalnom PC računalu i u lokalnoj mreži,
 • tako je moguće jednostavno povezati veći broj blagajničkih mjesta u jedinstven informacijski sustav,
 • mogućnost vođenja više ugostiteljskih jedinica ( restorana, šankova …),
 • za svaku jedinicu može se postaviti više kasa ( prodajnih mjesta ),
 • na svaku kasu može se spojiti do 3 printera – kasa, šank, kuhinja, s razdjelom ispisa računa i narudžbi, više šankova i restorana mogu koristiti jednu kuhinju,
 • ULAZ ROBE: kalkulacije cijena – primke,
 • IZLAZNI DOKUMENTI: računi malog formata (POS), R-1 računi malog i A4 formata,
 • evidencija narudžbe od gosta sa mogućnošću dopune narudžbe, ispis narudžbi za šank i kuhinju,
 • praćenje po stolovima i konobarima te prijenos u račune,
 • dodatak za glazbu,
 • mogućnost plaćanja gotovinom, kreditnim karticama, čekovima građana, te virmanom, reprezentacija,
 • veza kase s recepcijom za hotelske goste,
 • mogućnost rada sa BAR COD čitačem te pomoću programabilne tipkovnice - artikli na brzim tipkama,
 • konobari se prijavljuju i administriraju uz pomoć šifre i lozinke, ručno ili upotrebom magnetnih ili
  BAR_CODE kartica,
 • storniranje stavki računa prije zaključenja (ispisa) računa i storniranje neispravnih računa prema ovlaštenju,
 • zaključak blagajne (X,Z), za konobara, po konobarima, ukupno
 • pri radu u lokalnoj mreži iz ureda je moguć nadzor rada na blagajni (otvoreni stolovi, postavke na otvorenim
  stolovima, izdani računi ...).
 • popis robe sa obračunom – inventura, sa mogućom korekcijom stanja artikala po skladištima,
 • zapisnici o otpisu namirnica : po pravilniku kao kalo, rasip, lom ili kvar, po inventurnim manjkovima, zbog kvarenja namirnica, zbog proteka roka trajanja namirnica, …
 • NORMATIVI: na artiklu gotovog jela i/ili pića, omogućeno je definiranje normativa sa artiklima sirovina od kojeg se
  proizvod sastoji. Prema potrebi normative je moguće ispravljati i nadupunjavati. Pri izradi normativa kontrolira
  se profit po svakom jelu/piću (odnos prodajne cijene jela/pića i nabavne vrijednosti sirovina),
 • Na temelju normativa definiranih na artiklima, automatski se vrši obračun utroška sirovina u procesu izrade jela
  i složenih pića,
 • poslovne jedinice ( restorani, šankovi …),
  evidencija artikala po šiframa sa mogućim normativima, cijenama, poreznim stopama, nabavnim cijenama,
 • evidencija banaka, kartica, grupa artikala, vrsta plaćanja…
 • evidencija poslovnih partnera,
 • evidencija konobara,
 • IZVJEŠĆA:
  knjiga prometa za ugostiteljstvo – KPU,
  promet i zaključno stanje,
  knjiga nabave i utroška pića – KNUP,
  kartice artikala; PP-MI-PO; cjenik; pregled i ispis kumuliranih računa,rekapitulacije nabave i utroška artikala; rekapitulacije poreza,rekapitulacije po načinima plaćanja; rekapitulacije po konobarima,izvješće o prodaji posebno za hranu i posebno za piće, uvid u stanje skladišta po poslovnim jedinicama,
  analitičke kartice artikala sa svim poslovnim promjenama,
  izvještaj o prodaji preko žiro-računa, kartica, čekova, gotovine,
  knjiga popisa za artikle koji se smatraju trgovačkom robom,
  statistika nabave I utroška pića,...
 • SIGURNOST POSLOVNIH PODATAKA:
  mogućnost i prava pristupu programskim modulima ograničena šiframa i lozinkama
 • ...