ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Smještaj robe u slobodnoj zoni

 • mogućnost otvaranja više skladišta za smještaj u slobodnoj zoni,
 • evidencija za unos i iznos strane i domaće robe,
 • zaduženje skladišta - primke za stranu ili domaću robu, predatnice za gotove proizvode, međuskladišnice,
 • razduženje skladišta - otpremnice, izdatnice, međuskladišnice,
 • dispozicije,
 • knjigovodstveni zapisi,
 • kontrolnici knjigovodstvenih zapisa,
 • prometi po tarifnim brojevima, JCD_u,...
 • kartice artikala po JCD_u ili ukupno,
 • stanje skladišta po količini, masi, vrijednosti; za jednu JCD, sve JCD iz jednog skladišta ili za sva skladišta,
 • praćenje razduženja svakog JCD_a,
 • unutarnja proizvodnja - radni nalozi, normativi, automatsko razduženje repromaterijala temeljem normativa,
 • analiza ulaznih i izlaznih dokumenata,
 • prilozi za završetak unutarnje proizvodnje,
 • ...