ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Salda konti kupaca

 • knjiženje izlaznih faktura, kamata, temeljnica, izvoda,
 • zatvaranje uplata po računima ručno,
 • zatvaranje uplata po računima automatski uz mogućnost dorade,
 • interaktivno praćenje zatvorenosti računa kod bilo kojeg knjiženja (mogućnost greške minimalna),
 • kartice kupaca za internu upotrebu i kartice za slanje na usklađenje (IOS),
 • kartice inozemnih kupaca u kunama i u stranoj valuti,
 • specifikacija kupaca po prometu,
 • dnevnik knjigovodstvenih promjena,
 • otvorene stavke interni ispis, opomene, opomene pred tužbu,
 • otvorene stavke za usklađenje,
 • otvorene stavke – top lista za prvih xxx kupaca,
 • otvorene stavke za kupce čiji je iznos OS veći od xxx kn,
 • otvorene stavke – razdijeljene na nedospjele i dospjele do 30,60,90,>90 ili do 7,30,60,>60 dana,
 • ostvarena realizacija – razne varijante opsega po vremenu, kupcima, top liste,
 • kontrolni izvještaji – po danima , po kupcima, …
 • popis izlaznih faktura u željenom opsegu,
 • popis izlaznih faktura s podacima o plaćanju,
 • popis izlaznih dospjelih a nenaplaćenih faktura,
 • popis plaćenih izlaznih faktura,
 • ispis stanja konta po mjesecima zbog usklađenja s glavnom knjigom,
 • obračun kamata ručno,
 • obračun kamata automatski – na zakašnjele uplate,
 • obračun kamata automatski – na zakašnjele uplate i ostatak duga (sve varijante),
 • obračun kamata automatski po ugovorenoj skali kamatnih stopa sa svakim kupcem različito,
 • izrada kompenzacija – ručno,
 • izrada kompenzacija – automatski bez pomoći korisnika,
 • izrada kompenzacija – automatski uz pomoć korisnika,
 • kontinuirano vođenje,
 • izlazne fakture se automatski pune iz fakturiranja,
 • zaključenje godine je neovisno o glavnoj knjizi,
 • prijenos u slijedeću godinu otvorenih stavki po računima..
 • ...