ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Salda konti dobavljača

 • knjiženje ulaznih faktura, kamata, temeljnica, izvoda,...
 • zatvaranje uplata po računima ručno,
 • zatvaranje uplata po računima automatski uz mogućnost
  dorade,
 • interaktivno praćenje zatvorenosti računa kod bilo kojeg
  knjiženja (mogućnost greške minimalna),
 • kartice dobavljača za internu upotrebu i kartice za
  slanje na usklađenje,
 • kartice inozemnih dobavljača u kunama i u stranoj valuti,
 • specifikacija dobavljača po prometu,
 • dnevnik knjigovodstvenih promjena,
 • otvorene stavke interni ispis,
 • otvorene stavke za usklađenje,
 • otvorene stavke - top lista za prvih xxx dobavljača,
 • otvorene stavke za dobavljače čiji je iznos OS veći od xxx kn,
 • otvorene stavke  razdijeljene na nedospjele i dospjele do 30,60,90 dana,
 • promet dobavljača - razne varijante opsega vremena, dobavljača, top liste,
 • izvještaji o uplatama po vrstama plaćanja,
 • kontrolni izvještaji ( po danima , po dobavljačima, ),
 • popis ulaznih faktura u željenom opsegu,
 • popis ulaznih faktura s podacima o plaćanju,
 • popis ulaznih dospjelih a neplaćenih faktura,
 • popis plaćenih ulaznih faktura,
 • ispis stanja konta po mjesecima zbog usklađenja s glavnom
  knjigom,
 • obrada i automatski ispis platnih naloga,
 • priprema za automatsko plaćanje preko interneta,
 • kontinuirano vođenje,
 • automatski se puni iz knjige ulaznih računa,
 • zaključenje je neovisno o glavnoj knjizi,
 • prijenos u slijedeću godinu otvorenih stavki po računima,

  ..
 • ...