ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Sitni inventar

  • zaduženje zaposlenika sitnim inventarom i praćenje stanja,
  • analiza po odjeljenjima i pododjeljenjima,
  • trebovnice - zaduženje,
  • povratnice - razduženje,
  • otpisi,
  • obrada i ispis inventure,
  • razni ispisi - kartice artikala, kartice mjesta troška, kartice odjeljenja, dnevnik knjiženja, rekapitulacije zaduženja i razduženja, ...
  • ...