ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Proizvodnja

  • radni nalozi,
  • normativi,
  • planiranje proizvodnje - izračun potrebnog repromaterijala, vremena i potrošnog materijala za proizvodnju poznatih količina gotovih proizvoda,
  • analiza proizvodnje - izračun utrošenog materijala i vremena u tijeku proizvodnje, cijene koštanja gotovih proizvoda ...
  •  automatska izrada izdatnica za razduženje repromaterijala,
  • ...