ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Plan i analiza

  • knjiženje utrošaka materijala, nafte, lož ulja, ..., po mjestu troška i smjenama,
  • knjiženje podataka o proizvedenim količinama po mjestu troška i smjenama,
  • knjiženje podataka o zastojima po mjestu troška i smjenama,
  • knjiženje podataka o realizaciji,
  • knjiženje podataka o planiranim količinama za proizvodnju,
  • knjiženje podataka o dnevnom radu ( količine obavljenih radova, odrađeni radni sati zaposlenika, utrošci goriva i maziva,... po poslovnim jedinicama,mjestu troška, radilištima i smjenama )
  • mnoštvo izvještaja o proizvodnji, realizaciji, zastojima, radovima,...
  • ...