ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Plaće i honorari

 • matična evidencija djelatnika sukladno Zakonu o radu
 • do 9 isplata za jedan mjesec,
 • više isplata u jednom mjesecu ( program pazi na obračun poreza na dohodak),
 • isplatne liste ( obične i zaštićene),
 • automatski ispis svih potrebnih platnih naloga ( isplata plaće, doprinosi, porezi, dodaci, odbici, krediti, sindikat, ...),
 • priprema platnih naloga za automatsko plaćanje internet bankarstvom,
 • specifikacije uz platne naloge,
 • isplatni listići za banku,
 • rekapitulacija doprinosa i poreza,
 • obračun mirovinskog osiguranja prilagođen mirovinskoj reformi (3 stupa),
 • automatski izračun bolovanja,
 • automatski obračun kamata na zakašnjelu plaću,
 • automatski obračun prijevoza zaposlenika na posao i s posla,
 • automatski obračun sindikalne članarine,
 • automatsko praćenje staža zaposlenika i obračun dodatka na staž,
 • IP obrazci, DNR obrazci,
 • ID obrazci,  M-4 obrazci,
 • SPL obrazac,
 • statistički izvještaji za poslodavca i zaposlenike,
 • razni izvještaji, potvrde, rekapitulacije, statistike, ...
 • temeljnica za glavnu knjigu,
 • honorari ( obračun, IDD obrazac, R-Sm obrazac, platni nalozi, potvrda o isplaćenom dohodku ...),