ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Obračun PDV_a

  • Obračun PDV za poduzeća i obrtnike,
  • obračun PDV_a po obračunskim periodima, ispis PDV obrazca,
  • rekapitulacije PDV_a za period,
  • konačni obračun PDV_a,
  • ispis virmana za uplatu PDV_a.