ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Parking

  • kontrola ulaska i izlaska iz parkirališta,
  • naplata naknade za parkiranje,
  • izvještaji,
  • ...