ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Narudžbe u trgovini na malo i veliko

  • Narudžbe dobavljačima ručno,
  • Narudžbe dobavljačima automatski za predefinirane količine (iz podataka za naručivanje u šifarniku artikala),
  • Narudžbe dobavljačima automatski iz prednarudžbi od kupaca,
  • Narudžbe dobavljačima automatski - dopuna do maksimalnih zaliha (iz evidencije o minimalnim i maksimalnim količinama),
  • narudžbe od kupaca,
  • rekapitulacija narudžbi dobavljača po artiklu kao i za sve artikle (traženo / primljeno),
  • ...