ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Knjiga izlaznih računa

  • Knjiga izlaznih računa IRA za poduzeća i obrtnike,
  • program je vezan sa ostalim modulima te se može automatski puniti.
  • evidencija izlaznih računa,
  • knjige izlaznih računa 1...6
  • evidencija naplate,
  • obračun PDV_a,
  • kontiranje izlaznih računa i priprema za glavnu knjigu,
  • razni ispisi,
  • ...