ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Recepcija <hotel>

 • Programski sustav za hotelsku recepciju je namijenjen hotelima i apartmanskim naseljima, koji žele na jednostavan i efikasan način s računalom pratiti poslovanje recepcije.
 • Moguće je povezivanje s našim sustavom za prijam prometa restorana i šankova POS UGO, koji omogućava automatski prijenos računa u recepcijski sustav.
 • Program omogućava prijam individualnih ili agencijskih gostiju, od rezervacije preko potvrde rezervacije do prijave po dolasku u hotel, za boravka omogućuje promjenu stanja na računu gosta, knjiženje izvanpansionske potrošnje te na odlasku izradu računa gostu.
 • Automatiziran je rad s grupama – najava, prijava I praćenje grupe do izdavanja računa.
 • Automatski se vodi knjiga domaćih i stranih gostiju, knjiga računa i stanje po sobama.
 • Omogućeno je prijavljanje stranih gostiju na policiju prijavnim kartonom, disketom ili putem Interneta. Prijava gostiju turističkoj zajednici vrši se ispisom na originalnim kartonima ili preko Intrerneta.
 • Za obračun telefonskih razgovora dodan je modul za prikaz prikupljenih podataka s telefonske centrale, koji automatski knjiži pozive na račun sobe. Moguće je koristiti tarifiranje poziva ili izračun cijene poziva iz dužine poziva i pozivnog broja.
 • Pri prijavi gosta je potrebno unijeti ime i prezime gosta, broj sobe, tip kapaciteta, oznaku individualni ili agencijski, oznaku strani ili domaći, ukoliko je gost preko agencije – ugovor
  ili vaučer, datum i vrijeme dolaska, predviđeno vrijeme boravka, osnovna usluga (noćenje s doručkom,..),
  početna i završna usluga (večera, doručak), status za turističku zajednicu, vrsta i broj putne isprave,
  državljanstvo, datum,država; i mjesto rođenja, datum ulaska u zemlju i granični prijelaz, prebivalište, vrsta-broj i mjesto izdavanja vize,...
 • Za svaku sobu otvara se jedno ili više sobnih zaduženja, u koje se svaki dan pune pansionske i izvanpansionske usluge (noćenje, boravišna pristojba, ugostiteljske usluge, telefonski razgovori, minibar, pranje i peglanje, ..).
 • Cijene se formiraju za svaku sezonu (vremenski period). Najveći dio usluga (smještaj, boravišna pristojba, telefon, izvanpansionske ugostiteljske usluge) puni se
  u sobna zaduženja automatski noćnom obradom temeljem pripremljenih aranžmanskih usluga. Ostale usluge (minibar, pranje i peglanje, ...) knjiži se ručno na sobna zaduženja. Pri odjavi gosta recepcioner pregleda i popravlja sobno zaduženje te izdaje i naplaćuje račun.
 • Generira potrebne izvještaje:
  -o prisutnim gostima: popis, po državljanstvu,sobama…
  -o svim gostima
  -lista dolazaka i odlazaka po datumu i po sobama
  -liste za turističku zajednicu, liste za kuhinju i domaćicu-spremačicu
  -liste rođendana
  -popisi računa-razni,rekapitulacije računa po vrsti, porezu,..
  -o uslugama smještaja (noćenje,doručak,ručak,večera) po količini i vrijednosti...
 • Recepcioner u programu ima trenutni uvid u zauzetost soba po njihovoj strukturi, nenaplaćene račune a na zahtjev i druge preglede:dnevni boravak, goste koji odlaze tog dana i sl.
 • Moguće je ispraviti greške pri unosu.
 • Moguće je ograničenje prikaza zaključenih računa.
 • Aranžmanske usluge se sastoje od proizvoljnog broja hotelskih usluga, tako da možete kreirati sve moguće kombinacije koje se mogu pojaviti u vašem poslovanju.
 • Rezervacije: pregled slobodnih kapaciteta, tipovi kapaciteta, hotelske sobe, cjenik.
 • Prijave i odjave gostiju: prijava gosta, sobna zaduženja i odjava, evidencija ugostiteljskih usluga, obračun telefonskih razgovora, tipovi kapaciteta, hotelske sobe, cjenik.
 • Šef recepcije: pregled i ažuriranje svih gostiju, svih sobnih zaduženja, svih računa, svih tipova kapaciteta, svih soba, cjenika.
 • ...