ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Profitno financijsko knjigovodstvo

 • financijsko praćenje imovine, obveza i kapitala za profitne pravne osobe i fizičke osobe koji vode poslovne knjige po zakonu o porezu na dobit,
 • fleksibilan kontni plan ( analitika i sintetika),
 •  mogućnost knjiženja po mjestu troška ( prihodi i rashodi po organizacijskim jedinicama, potraživanje po kupcima, obveze po dobavljačima ili bankama, ...),
 • automatski donos knjiženja stavki iz blagajničkog izvještaja, ulaznih faktura iz knjige URA, izlaznih faktura iz knjige IRA, temeljnice iz obračuna plaće, ...
 •  interaktivno saldiranje uz trenutni pogleda na stanje
  konta bez obrade,
 •  servisna pretraživanja u svrhu brze analize i otkrivanja
  pogreške ( po dokumentu, dugovnom kontu, potražnom kontu,
  dugovnom mjestu troška, potražnom mjestu troška, iznosu ),
 •  mogućnost automatske promjene konta za sva knjiženja u
  poslovnoj godini,
 •  glavna knjiga,
 •  dnevnik knjiženja,
 •  kontne kartice,
 •  rekapitulacija prometa konta (za bilo koju duljinu konta) po mjesecima,
 •  analitika i sintetika prema kontu,
 •  analitika i sintetika prema mjestu troška,
 •  bruto bilanca (analitička i sintetička),
 •  zaključni list,
 • automatski statistički kvartalni izvještaji,
 • automatski GFI_pod izvještaji,
 • automatski izvještaji uz poreznu prijavu za porez na dobit za male i velike poduzetnike (PD obrazac, račun dobiti i gubitka, bilanca, obračun naknade za šume, obračun turističke članarine, obračun spomeničke rente, ...),
 • razni korisnički izvještaji,
 •  automatsko traženje grešaka,
 • automatsko generiranje temeljnica za zatvaranje klase 4 i 7,
 • automatsko generiranje temeljnice za zaključna knjiženja,
 •  automatski prijelaz na slijedeću godinu,
 •  mogućnost knjiženja u slijedećoj godini dok još nije
  završena prethodna,
 •  obrada i ispis virmana,
 •  pomoćni kalkulator na ekranu s trakom,