ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Knjigovodstvo osnovnih sredstava

 • evidencija cjelokupne dugotrajne imovine,
 • evidencija osnovnih sredstava po kontima, amortizacijskim skupinama, odjeljenjima, pododjeljenjima, prostorijama,
 • predračun i obračun amortizacije i revalorizacije,
 • kartice osnovnih sredstava,
 • rekapitulacije stanja osnovnih sredstava (sva sredstva, po kontima, po amortizacijskim skupinama, po odjeljenjima, po pododjeljenjima, po prostorijama,...  ),
 • rekapitulacije amortizacije (sva sredstva, po kontima, po amortizacijskim skupinama, po odjeljenjima, po pododjeljenjima, po prostorijama,...  ),
 • rekapitulacije revalorizacije (sva sredstva, po kontima, po amortizacijskim skupinama, po odjeljenjima, po pododjeljenjima, po prostorijama,...  ),
 • razni izvještaji,
 • obrada i ispis inventure sa donosom stanja prethodne godine,
 •  liste novonabavljenih sredstava,
 • ...