ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Carinsko skladište tipa "D"

 • upotrebu programa odobrila je carinska uprava u Zagrebu nakon provjere funkcionalnosti,
 • mogućnost otvaranja više carinskih skladišta,
 • carinske primke - zaduženje carinskog skladišta,
 • knjigovodstveni zapisi - razduženje carinskog skladišta, obračun carine i PDV_a i upućivanje robe na carinjenje,
 • izvodi knjigovodstvenih zapisa,
 • kontrolnici knjigovodstvenih zapisa,
 • prometi po tarifnim brojevima, JCD_u,...
 • kartice artikala po JCD_u ili ukupno,
 • stanje skladišta po količini, masi, vrijednosti; za jednu JCD, sve JCD iz jednog skladišta ili za sva skladišta,
 • praćenje razduženja svakog JCD_a,
 • ...