ured (385) 414-400
fax (385) 414-450
Karlovac, Senjska 2

Telefonska centrala

 • telefonska centrala – modul za prihvat podataka sa telefonske centrale,
 • program specijaliziran za praćenje prometa malih i srednjih telefonskih centrala koje imaju ugrađen RS 232 port i prikupljanje podataka preko serijskih priključaka računala
  (podataka koje mu šalje telefonska centrala) i obrađivanju istih prema postavkama koje se podešavaju unutar samog programa.
 • program se pokreće automatski prilikom pokretanja računala i radi cijelo vrijeme nesmetajući pritom izvršavanje ostalih programa na računalu.
 • program ima ugrađen algoritam autotarifiranja za automatsko prepoznavanje poziva te obračun koštanja po tarifnim zonama i dnevnim tarifama.
 • uporabom programa moguće je analizirati i optimizirati telefonske troškove i do 40%, što je nezanemariv postotak u praćenju troškova svakog ozbiljnog poduzeća.
 • Za pravilan rad programa potrebno je posjedovati osobno računalo na koje je instaliran MS Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista operacijski sustav (u daljem tekstu OS), te koje posjeduje jedan slobodan serijski priključak za povezivanje sa telefonskom centralom.
 • Program će se bez problema izvršavati na svakom računalu na kojem se izvršava jedan od gore navedenih OS-a.
 • ovaj program je integriran u program za recepcijsko poslovanje hotela, za obračun cijene razgovora gostiju u sobama te stavljanja troška na sobni račun,
 • ...